Returns

Zwrot.

Konsument może dokonać zwrotu bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.