Beschwerden

REKLAMACJE.

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasia@basbleu.pl lub pisemnie na adres: ul. Pomorska 577 / 579, 92-735 Łódź (P.P.H.U. "BAS BLEU" Jacek i Andrzej Sulikowscy). Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy wadliwy produkt dostarczyć na adres: ul. Pomorska 577 / 579, 92-735 Łódź (P.P.H.U. "BAS BLEU" Jacek i Andrzej Sulikowscy). Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.